Główne okno programu Reaper z domyślnym oraz zmodyfikowanym wyglądem.