Przykładowa lista wtyczek dla ścieżki z głosem jednej osoby.

Przykładowa lista wtyczek dla ścieżki zbierającej głosy wszystkich osób.