Select Page

Efekt działania akcji „ściszanie zaznaczonego fragmentu”, której czasami używam do redukcji zbyt głośnych oddechów, albo innych niepożądanych dźwięków.