Okno ustawień zaawansowanych sterowników dźwięku ASIO w programie Reaper.