Aby korzystać ze sterowników ASIO w systemie, wystarczy zmienić domyślne urządzenia audio w panelu sterowania Windows.