Youlean Loudness Meter do darmowa i wyjątkowo przydatna wtyczka do DAW. Analizuje głośność nagrania pokazując najważniejsze wartości w postaci liczb (po lewej) i wykresu (po prawej).